Katekismus

 takaisin ETUSIVUlle

Riemuvuonna eli pyöreällä vuosiluvulla 2000 syksyllä jaettiin jokaiseen suomalaiseen (tai ainakin jokaisen seurakunnan jäsenen) kotiin uusittu kristinoppi, Katekismus. (Verkkoversion osoite on: www.evl.fi/katekismusUuden katekismuksen julkaisemisen tarve tuli ilmeiseksi Kirkon pitkän aikavälin  Kirkko 2000 suunnitteluprosessissa. Aikaisemmasta pietismin ja valistuksen aikaisesta katekismuksen rakenteesta poiketen uusi katekismus pohjautuu selkeästi kolminaisuusajatteluun, ja tarpeettomat kristillisen elämäntavan rönsyt on jätetty pois. Katekismus on siis edeltäjiään suppeampi. Katekismukseen jakoon oli tarkoitus liittää kattava katekismusopetus, mutta käytäntö on osoittanut, ettei ihmisiä ole helppo koota urbaanissa yhteiskunnassa katekismusopetukseen. Katekismus on siis jäämässä painotetusti rippikoulussa käytettäväksi kirjalliseksi opetuspaketiksi. Aikaisempien vuosikymmenten kuvitettuihin ja runsaasti havainto- ja keskustelumateriaalia tarjoaviin rippikoulukirjoihin nähden pelkkä katekismus tuntuu kuivalta leivältä, jos ei pelkältä vitamiinikapselilta.

Katekismuksen uudistustyön perusteista on laatinut seikkaperäisen selvityksen Matti Poutiainen (Uudistuva kristinoppi : suomalaisen katekismusreformin teologianhistoriallinen tausta / Matti PoutiainenTampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1994 (Pieksämäki : Raamattutalo) sekä Katekismuksen sisältö / Matti PoutiainenTampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1998 (Jyväskylä : Gummerus)

Kotkassa toteutetusta Uusi katekismus tutuksi- luentosarjasta ilmestyi ansiokas kirja KATEKISMUSTA KAIKELLE KANSALLE (toim. Maarit Hytönen, 2000). Professori Timo Veijola laati 10 käskystä erinomaisen esityksen Suomen Pipliaseuran toimeksiannosta: 10 vapauttavaa sanaa, kymmenen käskyä lyhyesti, Vantaa 2000. Onpa televisiossakin esitetty kymmentä käskyä sekä suomalaisena tuotantona että  puolalaisen elokuvaohjaajan Kieslowskin tuotantoa. Uusi tie julkaisi luokanopettaja Jouni Hörkön kirjoittaman Lasten katekismuksen vuonna 2000. Niin että apuneuvot ovat monet eikä tyhjentävää luetteloa tässä voi esittää.

Olen yrittänyt kantaa oman korteni kekoon Katekismuksen opettamiseksi mm. pitämällä kouluissa päivänavauksia, joissa olen käsitellyt Katekismusta. Tähän tiedostoon olen koonnut muutamia kirjoituksia Katekismus aiheenani.

Johdanto. Perustelu uudelle Katekismukselle Uskontunnustus 23
Ensimmäinen laintaulu 1,2,3 Ehtoollinen 38
Viides käsky 5 Rukous 42
Uskontunnustus 12-13  
Uskontunnustus  14  
Uskontunnustus  16  

takaisin ETUSIVUlle