Sukupuoliroolit ja sukupuolentulkinta juutalaisten ja varhaiskristillisten kirjoitusten valossa

Sukupuoli Raamatun maailmassa. Toimittaneet Susanna Asikainen ja Elisa Uusimäki. Suomen eksegeettinen seura 2019. 297 s.

Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja ei näytä löytyvän Lappeenrannan seudun kirjastoista. Täytyi tehdä taas kaukolaina. Sen verran eksegetiikan pääaineekseen valinneella pitää olla ammatillista kunnianhimoa, että lukee muutamia eksegeettisiä tutkimuksia vuodessa. Tuleeko asia myös ymmärretyksi, sitä voi aina kysyä. On pakko sanoa, että suomalainen eksegeettinen tutkimus on korkeatasoista ja uusinkin aiheeseen tarttuvaa. Akateeminen raamatuntutkimus on kokenut monta mullistusta 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa: metodit ja teoreettiset viitekehykset ovat moninaistuneet, naisten toimijuus tutkijoina on lisääntynyt huomattavasti ja tutkijakunnasta on tullut aiempaa globaalimpi. Tämän teoksen 14 tutkijasta vain yksi on mies. Naisia on on esiintynyt Raamatun lukijoina ja tutkijoina jo kautta aikain, mutta ehkä vasta viimeisten vuosikymmenien aikana naistutkimus on suoranaisesti vallannut alaa. Naistutkimus on jollain lailla kytköksissä feminismin nousuun. Aluksi on keskitytty tutkimaan Raamatun naisia, mutta jatkossa on edetty mm. sukupuoleen liittyviin kysymyksiin laajemmin eikä naisten tutkimus ole rajoittunut vain naisiin. Naistutkijat ovat miehiä enemmän suuntautuneet sukupuolta tarkastelevaan eksegetiikkaan, jota tämä teos edustaa. Eksegeettinen tutkimus heijastaa laajempia yhteiskunnassa kuin my myös humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tapahtuneita muutoksia. Sukupuolentutkimuksen kehityksen päälinjoja on usein hahmoteltu puhumalla feminismin kolmesta tai neljästä aallosta. Akateeminen Raamattua koskeva sukupuolentutkimus alkoi vasta 1970-luvulla samaan aikaan naistutkimuksen nousun kanssa. Tärkeä sukupuolentutkimuksessa noussut näkökulma on intersektionaalisuus (erojen leikkaaminen, risteäminen tai yhteisvaikutus).

Jos haluaa saada vain yleiskatsauksen kirjassa käsitellyistä aiheista, pitää lukea johdanto. Valitettavasti pelkän johdannon perusteella ei sisällöstä kuitenkaan saa käsitystä. Asiat kerrotaan lyhyesti ja uutta terminologiaa käyttäen, joka ei ole lukijalle välttämättä tuttu. Toinen tapa pikalukea teos on lukea vain professori Martti Nissisen artikkeli sukupuolielämästä Vanhan testamentin teksteissä. Tätä lukea pidän aihepiirin kannalta kaikkein perustavimpana ja ehkä mielenkiintoisimmaltakin. Jos jotain merkittävää haluaisi johtopäätöksistä nostaa esille, voisi olla se, että Vanhassa testamentissa sukupuoliyhdyntää ei aina motivoi jälkeläisten tuottaminen, vaan myös mielihyvä on olennaisen tärkeä sukupuolielämän syy ja tarkoitus. Kirjan jokaista artikkelia muuten seuraa artikkelin keskeisten kohtien esille nostaminen ja lista keskustelukysymyksiä, jotka vaativat lukijaa hieromaan älynystyröitään, pystyykö luetun jälkeen jatkamaan keskustelua aiheesta.

Kirjan kaksi ensimmäistä artikkelia  esittelevät tutkimushistoriaa ja sukupuolentutkimuksen käsitteitä. Muut artikkelit lähestyvät sukupuolta Raamatun ajan maailmassa eri aihepiirien kautta. Niissä ei tarkastella vain Heprealaista Raamattua, kreikankielistä Septuagintaa ja kristittyjen Uutta testamenttia, vaan myös Qumranin tekstejä, varhaiskristillistä kirjallisuutta ja rabbiinisia lähteitä. Kanonisen Raamatun aiheita käsittelevät erityisesti Anneli Aejmelaeuksen ”Neitsyt tulee raskaaksi” –lausuma, Susanna Asikaisen Maskuliinisuudet synoptisissa evankeliumeissa ja Kaisa-Maria Pihlavan Varhaiskristityt naisauktoriteetit. Jesajan kirjasta varhaiskristillistä neitseestäsyntymisajattelua tukemaan poimittu raamatunkohta ei kontekstissaan tarkoita yksiselitteisesti neitseestäsyntymistä, vaan nuorta naista, joka on Septuagintassa käännetty sanalla parthenos. Ei tämäkään sana kuitenkaan vaadi välttämättä neitseestäsyntymisen ihmettä. Aejmelaeus ei tuo tässä havainnossaan mitään uutta esille, vaan vahvistaa sen, mikä on jo saanut tutkimuksessa yleisesti hyväksytyn käsityksen aseman. Voi toki neitseestäsyntymiseen silti uskoa, mutta tämän raamatunkohdan käyttämiselle asian perustelemisena löytyy kovin hatara tuki.

Queer-tutkimus on nykyaikana kovasti pinnalle noussut aihepiiri. 50 vuodessa on asenne mm. homoseksuaalisuutta kohtaan kääntynyt rikosoikeudellisesti kielletystä asiasta yleisesti hyväksytyksi. Moona Kinnunen analysoi queer-tutkimusta. Homofobiselle lukijalle tämän artikkelin lukeminen on varmaan shokkihoitoa. Tutkija vaatii kristinuskon ja Raamatun queeriksi tekemistä. Samalla on kysymys kaksinapaisen kategorisoinnin ja valtarakenteiden purkamisesta ja identiteettikategorioiden osoittamisesta liikkuviksi ja soljuviksi. Toisin sanojen sukupuolia on monia eikä niitä voi eikä ole tarpeen tarkasti määritellä ja rajata. Olen aiemmin ymmärtänyt, että sukupuoli-identiteetti on synnynnäistä ja että se on yksi peruste, jolla on puolustettu ihmisen oikeutta ”vasenkätisyyteensä”. Tästä artikkelista käynee kuitenkin esille ajatus, että sukupuoliseen identifioitumiseen vaikuttaa voimakkaasti myös sosiaalinen vuorovaikutus. Se voi siis olla myös opittua. Teoksen toisesta artikkelista taas käy ilmi, että Vanhan testamentin maailmassa oli vain yksi sukupuoli, mies. Joillakin ”miehillä” sukupuolielimet kääntyvät ulospäin, toisilla sisäänpäin. Historian kulku osoittaa siis sukupuolta koskevan ajattelun kulkeneen laidasta laitaan, yhdestä sukupuolesta sukupuolten kirjoon, jota ei ole tarpeen kategorisoida. Kirjan kansikuvassa poseeraavat Aatami ja Eeva paratiisista karkotettuina miettimässä, mitä sukupuolta he mahtavat olla, mikäli kuvaa tarkastellaan tämän teoksen kysymyksenasettelusta käsin.

Kaikkia artikkeleita en tässä esittele enkä väitä niiden välittämää informaatiota arvoltaan vähäisemmäksi kuin edellä esiteltyjen artikkeleiden. Tämä kaikki on nyt suomen kielellä luettavissa ja enemmän tietoa kaipaavalle on vihjeenä 600 kirjan kirjallisuusluettelo, joka on enimmäkseen vieraskielistä. Yllättävää kyllä tämän teoksen kirjoittajia esittelevä luettelo puuttuu kokonaan. Olisi ollut aihetta esitellä heidät lyhyesti.

Etusivu    Kirja-arvioinnit