Jumala taitaa osata meidän kieltämme

Digiraamattu UT2020

Suomen Pipliaseura julkaisi lokakuussa 2020 suoraan alkukielestä kreikasta suomennetun Uuden testamentin mobiiliversion. UT2020-käännös on suunnattu kaikille suomea osaaville puhelinsovelluksen käyttäjille, mutta käännösratkaisut on tehty 15-25 –vuotiaiden kielitajua ajatellen. Nyt julkaistu käännös ei korvaa vuoden 1992 käännöstä evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa.

Näillä sanoilla Suomen Pipliaseura esittelee Uuden testamentin käännöstään. Kiinnitän huomiota tuohon sanontaan suoraan kreikasta. Ettei vain kenellekään syntyisi käsitys, ettei aikaisempia käännöksiä ole tehty kreikankielisestä alku(?)tekstistä! Ehkä todellinen ero aikaisempiin käännöksiin onkin siinä, että uudessa käännöksessä on haluttu Raamattu kääntää ennen kaikkea ymmärrettäväksi, niin ymmärrettäväksi, että nuori aikuinen tuntee tulleensa puhutelluksi omalla kielellään. Tämä näkemys vastaa myös Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä, joka on kirjoitettu aikansa arkikielellä, koiné-kreikaksi. Tästä käännösperiaatteesta poikkeaa Kirkkoraamattua enemmän mm. yhteiskristillisen Raamattu Kansalle -yhdistyksen Uuden testamentin käännös, joka ilmestyi vuonna 1999 ja koko Raamatun käännös 2012. Raamattu Kansalle -käännöstyön tavoitteena on alkutekstejä ja sanavastaavuutta kunnioittava käännös. Kuulostaa ihan sanainspiraatio-opin soveltamiselta raamatunkäännöstyöhön - Jumalan henki on sanellut tekstin viimeistä i-pilkkua myöten. Ihminen ei saa tehdä siihen mitään muutoksia. Mutta näinhän ei asia mene. Monella heprean ja kreikan sanalla on useita merkityksiä. Pakko niitä on tulkita. Raamatun "alkuperäistä" yhtä tekstiä ei ole. On vain käsikirjoitusvaihtoehtoja. Sanavastaavuus -käännöksen voi tehdä konekääntäjä. Käytäpä tietokoneellasi konekääntäjää ja arvioi, ymmärrätkö lukemaasi. Ei taida mennä "jakeluun".
Kuvakaappaus Matteuksen evankeliumin alusta. Rinnakkain UT2020 ja Mikael Agricolan suomennos1548.

Olin kesällä -68 opiskelemassa lingvistiikkaa Wycliffe Raamatunkääntäjien kesäinstituutissa lähellä Lontoota. Wycliffe Raamatunkääntäjät tekevät raamatunkäännöstyötä tavoitteena saada Pyhä kirja kaikille kielille. Silloin oli suuressa huudossa raamatunkäännöstyön periaatteina termit formaali ja dynaaminen ekvivalenssi. Formaali ekvivalenssi tarkoittaa, että lukija saa tekstin lähtötekstin sisällöstä tarkan kuvan, dynaaminen ekvivalenssi puolestaan, että tekstin vaikutus vastaa lähtötekstiä. Tämän kääntämisperiaatteen oli kehittänyt yhdysvaltalainen raamatunkääntäjä, kielitieteilijä ja kääntämisen teoreetikko Eugene A. Nida (1914-2011). Suomessakin 70-luvulla ilmestynyt Uusi testamentti nykysuomeksi tavoitteli Nidan periaatteiden soveltamista. Jatkossa näitä käännösperiaatteita sovellettiin myös käytössä olevaan Kirkkoraamattuumme. Tosin Kirkkoraamattu yhteisenä projektina tarkoittaa vähän sitä, että taustaryhmien näkemyksiä yritetään myös ottaa huomioon (eli tarkoitushakuisuutta voi päästä mukaan). Nyt ilmestyneen käännöksenkin taustalla oli ekumeeninen ohjausryhmä ja kääntäjinä toimi sekä kreikan että suomen kielen tuntijoita. Lisäksi on konsultoitu suurta joukkoa lukijoita (tai toivottuja lukijoita).Täysipäiväisinä raamatunkääntäjinä työskentelivät eksegeettinen asiantuntija Niko Huttunen ja kieliasiantuntija Tuomas Juntunen. 

Olen kuunnellut maanantaisin Krista Kososen luentaa radiosta ja avannut nettini osoitteella UT2020. Olen käynyt läpi ainakin kirkkovuoden mukaisia lukukappaleita sitä mukaa kuin ne ovat olleet vuorossa. Teksti on tuntunut selkeältä ja käyttökelpoiselta. Alkaapa melkein tuntua, että tämä on sitä kieltä, jota me todella käytämme eikä se tarkoita silti mitään alatyylisiä ilmauksia. Naama säilyy toki edelleen peruslukemilla. Ihan myönteistä, että vanhahtavia sanoja, kuten seimi, ruumen, hapate, ylkä, autuas ja vanhurskas, on "korvattu" (siis käännetty) nykykieltä tavoittelevilla ilmaisuilla. Vanhuskaus on korvattu tekstiyhteydestä riippuen useilla eri sanoilla kuten oikeudenmukainen, oikeamielinen tai syytön. Usko on usein luottamista. Opetuslapset ovat oppilaita, publikaani on tullimies, sadanpäämies sadanpäällikkö ja Öljymäki on Oliivimäki. Tyrannoksen "koulu on Tyrannokselta vuokrattu luentosali (Apt. 19.9). Mystinen sanonta "olla Kristuksessa" noudattaa nykyisen Kirkkoraamatun mukaista kiertoilmaisua. Kumisevan vasken ja helisevän symbaalin korvaa kumiseva kaiku tai pamahtava pelti (1.Kor. 13:1). Viskintä ei ole käännetty, vaan selitetty: "työkalu, jolla hän puhdistaa puidun viljan". Jaemerkinnät on ymmärrettävistä syistä säilytetty. Tekstiä rytmittävät uudelleen muotoillut väliotsikot, jotka eivät tietenkään perustu alkuperäiseen kreikan tekstiin, mutta kuuluvat nykyaikaan. Puhelimeen voi ladata Piplia-Sovelluksen ja kirjautua, jolloin pääsee näkemään muutamia muita raamatunkäännöksiä, taustatietoa ja muuta materiaalia. Tilaajakäyttäjä saa maksusta vielä lisäpaketin.

Digiraamattu on saatavana vain sähköisessä muodossa. Aika tulee näyttämään, millaisen vastaanoton käännös saa. Ajan myötä voidaan myös koota käännöksen aiheuttamaa kritiikkiä ja tehdä mahdollisesti korjauksia, jos siihen löytyy riittävästi yhteistä näkemystä.

Etusivu    Kirja-arvioinnit