Faktaa ja fiktiota Jeesuksesta

Craig A. Evans: Jeesus-huijaus paljastuu. Perussanoma 2015.

Viime vuosien raamatuntutkimuksessa on tullut tavaksi pistää kaikki varhaiskristillisenä aikana syntynyt kirjallisuus samalle viivalle kanonisten pyhien kirjojen rinnalle. Samaan hengenvetoon on lausuttu, että jo alkukristillisenä aikana oli olemassa monenlaisia kristillisiä ryhmittymiä, joista sitten myöhemmin kanonisoimisprosessin myötä erottui voitolle päässyt valtauoman kristillisyys. Tässä vaiheessa harhaoppisiksi leimatut kirjat pantiin syrjään. Niitä myös hävitettiin, niin että osa niistä tuli tutuiksi vain kirkkoisien kirjoituksista, joissa harhaoppien sisältö tuli esille rivien välistä.

Kanadalaisen Acadian yliopiston Uuden testamentin professori Craig A. Evans ei hyväksy kaanonin ulkopuolisten kirjoitusten hyväksymistä tasaveroisiksi kaanonin kanssa.  Hän kiinnittää huomiota siihen, että samalla kun nämä kirjoitukset asetetaan kaanonin rinnalle Uuden testamentin ajan ja kristillisen uskon kuvaajiksi, niiden kirjoitusajankohtaa – tai niiden ydinosien ajankohtaa – varhaistetaan kanonisen kirjoitusten ajalle tai jopa niitä edeltäviksi. Samalla kanonisten kirjoitusten ajankohtaa myöhennetään. Craigin mukaan tällä tarkoitushakuisella vääristelyllä vahvistetaan käsitystä, että varhaiskirkon aikana kristinusko oli hyvin monimuotoista.

Samalla kun Craig ihan oikeutetusti taistelee huijauksia vastaan, hän epäsuorasti valaa epäluottamusta historiallis-kriittistä raamatuntutkimusta kohtaan. Hänen hampaissaan on tosin erityisesti kalifornialainen Jeesus-seminaari, joukko tutkijoita, jotka esittävät hyvin radikaaleja käsityksiä historiallisesta Jeesuksesta. Suomenkielisen laitoksen provokatiivinen nimi ärsyttää. Asiallisen raamatuntutkimuksen rinnastaminen todellisiin huijauksiin, joista tunnetuin lienee Dan Brownin Da Vinci-koodi, ei tee oikeutta vakavasti otetulle tieteelliselle tutkimukselle. Sitä paitsi on vaikea pitää Da Vinci –koodia tutkimuksena ollenkaan, jos huijauksenakaan. Se on uskonnollisesti aralla aiheella liikkumista kieli poskella laatimalla myyvää viihdekirjallisuutta.  Evans nostaa kyllä esiin todellisia huijauksia, Maichael Baigentin, Richard Leighn ja Henry Lincolnin Pyhä veri, pyhä Graal ja osin samojen kirjoittajien teos Kiista Kuolleenmeren kääröistä, romaanikirjailija Margaret Starbirdin lukuisat Magdalan Marian ja Jeesuksen välistä suhdetta koskevat teokset sekä samaan aiheeseen liittyvä Michael Baigentin Ristin salaisuus. Craig paljastaa myös kyseenalaista arkeologiaa, mitä edustaa James Taborin teos The Jesus dynasty. Tabor ilmoittaa peräiti löytäneensä Jeesuksen (biologisen) isän haudan Saksasta. Jo ensi kuulemalta tällainen tieto on otettava samalla tavalla vastaan kuin netin uskomattomat tarjoukset: kun jokin asia näyttää uskomattomalta, on syytä epäillä sen olevan huijausta.

Muuten Evansin teos esittelee monipuolisesti nykyaikaista raamatuntutkimusta, sen toimintatapoja ja metodeja. Tavallinen tallaaja tuskin on tietoinen edes kanonisen Raamatun käsikirjoituksista puhumattakaan Raamatun ulkopuolelle jääneistä kirjoituksista, jotka kaikki luetellaan nimeltä mainiten. Näin tulevat tutuiksi Tuomaan evankeliumi, Egertonin evankeliumi, Marian evankeliumi, Heprealaisevankeliumi, Ristin evankeliumi, Egyptiläisevankeliumi, Markuksen salainen evankeliumi, Jaakobin apokryfi, Nasarealaisevankeliumi, Ebionievankeliumi ja Pietarin evankeliumi. Erikseen esitellään hiljattain julkisuutta saanut Juudaksen evankeliumi. Useista kirjoituksista annetaan tekstikatkelmia, jotta lukija voi itse maistella, kuinka uskottavalta teksti kuulostaa.

Yhden luvun Evans käyttää sen vakuuttamiseen, että Jeesus ei voinut olla kyynikko, toisen luvun Jeesuksen lauselmien irrottamisesta alkuperäisestä asiayhteydestään, yhden luvun Jeesuksen voimatekojen vähättelystä, luvun juutalaisesta historiankirjoittajasta Josefuksesta ja vielä vääristä ajoituksista ja liioitelluista väitteistä. Evans epäilee, että monien kriitikoiden kritiikki ei perustu tosiasioihin, vaan epäuskon valtaamaan skeptisismiin. Minä vaihtaisin kirjan provokatiivisen suomenkielisen nimen asiallisempaan: Faktaa ja fiktiota Jeesuksesta. Voi siihen vielä lisätä: pötypuhetta, soopaa ja sensaation tavoittelua.

Etusivu    Kirja-arvioinnit