Mies, nainen ja siltä väliltä

Kaunis ihminen. Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen seurakunnassa. Toimittanut Heli Pruuki. Kirjapaja 2018.

Käsitykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ovat muutostilassa. Muutama vuosikymmen sitten homoseksuaalisuus oli vielä rikollista ja paheksuttavaa. Nyt se ymmärretään ”normaaliksi” , tosin valtavirrasta, heteroseksuaalisuudesta, poikkeavaksi seksuaaliseksi identiteetiksi. Homot kuuluvat seksuaalivähemmistöihin, kuten lesbot, bi- ja panseksuaalit. Niitä, joilla on valtavirrasta poikkeava seksuaalinen identiteetti, ei saa syrjiä, ei tuomita , vielä vähemmän rankaista. Ihminen ei mahda mitään sille, millaiseksi hän kokee identiteettinsä. Hän kokee olevansa sellainen juuri Jumalan luomana olentona. Heteroiden on vaikea ymmärtää seksuaalista poikkeavuutta. He luulevat, että homouden toteuttaminen on irstasta ja luonnonvastaista seksihurjastelua. Uskovien piireissä homous nähdään juuri Raamatun valossa tuomittavana seksuaalisuuden toteuttamisen muotona. Homoksi itsensä tuntevaa pidetään vähän ”sairaana” ja sekopäisenä. Uskotaan, että terapialla hänet voidaan ehkä parantaa. Nykyisen tietämyksen mukaan se ei kuitenkaan ole mahdollista. Häntä ei voi, ei tarvitse eikä pidä mennä puoskaroimaan. Ihmisen on saatava olemukseltaan olla juuri sellainen kuin hän on. Hän on Jumalan luomana valtavirrasta poikkeava yksilö, mutta kuitenkin ihan yhtä arvokas ja hyväksyttävä kuin hetero. Seksuaalisesti poikkeavia ei pidä nimitellä eikä ivata. Heillä on ihan tarpeeksi tekemistä oman poikkeavuutensa kanssa jo muutenkin, ilman että ulkopuolisten pitää lisätä heidän ahdinkoaan.

Toinen asia on sitten se, että holtitonta sukupuolista käyttäytymistä voi esiintyä homoilla niin kuin heteroillakin. Kaikkia sukupuolisia suuntauksia koskevat samat käyttäytymisen normit, joihin kuuluu kumppanin kunnioittaminen ja hyväksikäyttämisen kielto. Sukupuolisesti poikkeavat voivat solmia parisuhteita ihan samalla tavalla kuin heterotkin. Siihen kuuluu keskinäinen kiintymys ja yhteisymmärrys. On tärkeää, että jokainen ihminen saa itse määritellä sen, millaiseksi hän itsensä tuntee. Hänelle tulee antaa myös oikeus määritellä se, millä nimellä hänen seksuaalista suuntautuneisuuttaan kuvataan. Monissa maissa on hyväksytty tasa-arvoinen avioliittolaki, viimeksi Suomessa vuonna 2017. Joidenkin tahojen on kuitenkin vaikea hyväksyä tätä kehityssuuntaa. Homovastaisuus on rasismiin verrattavaa syrjintää ihmisen poikkeavan olemuksen perusteella. Kirkolle parisuhteen rinnastaminen avioliittoon on vaikea pala nieltäväksi. Kirkko haluaa ymmärtää avioliiton vain heteroita koskevaksi parisuhteen muodoksi. Kirkko ei siten vihi homoja avioliittoon. Asia ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertainen. Kun on kyseessä kirkon jäseniksi kuuluvat homot, herää kysymys, olisiko aihetta siunata heidän parisuhteensa. Kun Raamattu ei itse asiassa tunne homouden olemusta sellaisena kuin me sen nykyään käsitämme, tulee ongelma, että toimimme Raamatun vastaisesti. Totta puhuen Raamattua voidaan käyttää argumenttina molemmissa toimintatavoissa. Raamattu ei ole yksiselitteinen. Kun homovastaisuutta perustellaan yksittäisillä raamatunkohdilla, jotka kaiken lisäksi ymmärretään väärin, perustelu ei vakuuta. Raamatun kirjoittamisajan käsitys homoudesta on rinnastettavissa esim. orjuuteen, joka oli aikanaan itsestään selvyys; sitä vastaan ei ollut paljon tehtävissä. Nykyään ymmärrämme asian ihan toisin: orjuus on ihmisoikeusrikos. Siihen rinnastuu nykyään käsitys seksuaalisesta syrjinnästä.

Seksuaalisuus ja sukupuolisuus menevät helposti sekaisin. Sukupuolisesti poikkeavia ovat transsukupuoliset, transvestiitit ja muunsukupuoliset sekä intersukupuoliset. Muunsukupuolinen on henkilö, joka kokee sukupuolensa olevan jossain naiseuden ja mieheyden välissä, rajoilla tai ulkopuolella. Ihminen on siis identiteetiltään moninaisempi kuin mitä yleensä kuvitellaan. Meillä on taipumus määritellä identiteettiä omasta kokemusmaailmasta ja erityisesti valtakulttuurista käsin. Poikkeavia pidetään outoina eikä heidän olemustaan ja toimintatapaansa pidetä hyväksyttävinä. Kaikkien pitäisi sopeutua enemmistön muottiin. Tämä kasvatus alkaa jo lapsuudesta, jossa pojan pitää olla poika ja tytön tyttö. Useimmille tämä sopiikin, mutta poikkeavan identiteetin omaaville tulee ahdistus, kun pitäisi olla muuta kuin millaiseksi itsensä tuntee.

Toivottavaa olisi, että ihmisen omaa identiteettiä aina tuettaisiin, annettaisiin tilaa myös poikkeavuudelle. Ei ole niin helppoa olla muuta kuin mitä on, vaikka se enemmistön mielestä tuntuisi yksinkertaiselta: sopeutuisi vain heteronormatiiviseksi. Kirjan kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita. Kirjan ensimmäisessä osassa on kirjoittajien omakohtaisia kokemuksia poikkeavuudestaan, toisessa osassa asiantuntijoiden artikkeleja ja kolmannessa osassa runsaasti SETAn koulutusmateriaalia, jolla pyritään lisäämään yleistä tietoutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen elämästä. Tarvitaan sukupuolisensitiivisyyttä, kykyä asettua toisen asemaan ja ymmärtää moninaisuutta ja erilaisuutta. Jokainen ihminen on kaunis. Jokainen tarvitsee tunnustusta ja rohkaisua, että kelpaa sellaisena kuin Jumala on hänet luonut.

Etusivu    Kirja-arvioinnit