Juutalaista historiaa Jeesuksen ajalta

Kuolleen meren kadonnut kansa. Qumranin kirjoituksia. Toimittaneet Raija Sollamo & Mika S. Pajunen. Gaudeamus 2015.

 

Vuonna 1947 tapahtui raamatuntutkimuksen historian merkittävä tekstilöytö, kun Kuolleen meren länsirinteellä vuohiaan paimentavat beduiinipojat heittelivät huvikseen kiviä rinteessä oleviin luoliin. Jostain luolaan heitetystä kivestä syntyi räsähtävä, saviastian rikkoutumista muistuttava ääni. Oli tapahtunut juutalaissodan jälkeen tuhoutuneen Qumranin yhteisön jälkeen jättämien kirjoitusten löytyminen. Kirjakääröillä ja fragmenteilla oli niiden löytymisen jälkeen monipolvinen historia. Kirjakääröjä ja niiden palasia löytyi kaikkiaan yli 900 käsikirjoituksesta yhdestätoista luolasta Saattoi jokunen käärö mennä sytykepaperina nuotioonkin. Mitä arvokkaammaksi aineisto osoittautui, sitä kovempi taistelu syntyi hinnasta, joilla omistaja vaihtui. Jordanian valtio pidätti juutalaisilta tutkijoilta oikeuden tutkia kääröjen sisältöä. Kun oikeus viimein myönnettiin vuonna 1991, eteni tutkimus harppausaskelin. Tutkimuksen viivästymistä epäiltiin aiheettomasti katolisen kirkon salaliitoksi, jolla kirkko tahtoi pimittää sille kiusalliseksi oletettua materiaalia.

Suomalainen tutkimusryhmä on ollut varsinkin viime vuosikymmeninä hyvin aktiivinen Qumranin löytöjen tutkimuksessa. Professori Raija Sollamo, toinen tämän teoksen toimittajista, on toiminut monen tutkijan ohjaajana. Esiteltävänä oleva Qumranin tekstien suomennos on erinomaisesti toimitettu. 35 kääntäjää on tehnyt tarkkaa työtä. Puuttuvat sanat tai jaksot on merkitty suluissa olevilla pisteillä. Vaikeat sanat on selvitetty nooteissa. Numeroidut nootit ovat kirjan lopussa. Suorat Kirkkoraamatun lainaukset on kirjoitettu kursiivilla. Lisäksi teoksessa on kuvitus ja kolme karttaa, koko Lähi-idän, Pyhän maan ja Qumranin. Qumranin kirjoitusten arkiston koodikieli tulee myös selvitetyksi lukijoille.

Teoksen lukijaystävällisyyttä palvele kehyskertomus, jossa kuvitteellinen Jaakob Ben Elieser jättää 40-luvulla eaa. Jerusalemin esikaupungissa olevan essealaisyhteisönsä liittyäkseen Qumranissa olevaan ”luostariin”, jossa noudatetaan tarkkaan uskonnollista lakia noudattavan yhteisön sääntöjä. Kaksivuotisen noviisikauden jälkeen nuorukainen voidaan ottaa yhteisön täysjäseneksi, mikäli hän on läpäissyt koeajan hyväksytysti. Nuorukaisen vaiheiden selostuksen yhteydessä tulevat esille Qumranin kirjojen sisältö ja tarkoitus. Ensiksi esitellään Qumranin liikkeen omia tekstejä, Yhdyskuntasääntö, Damaskon kirja, Tooran määräykset, puhtaustekstit, Sotakäärö, Ennustus viimeisistä ajoista, Messiaaninen apokalypsi, Melkisedek ja Seurakuntasääntö, sitten Raamatun tekstejä selittävät Qumranissa laaditut selitysteokset, pešerit ja Hymnien kirja. Muutamat tekstit ovat ennestään tuntematonta juutalaista kirjallisuutta, jota qumranilaiset myös pitivät arvossa, kuten Temppelikäärö, Ymmärtäväisyyden ohje ja Salaisuuksien kirja. Erikoisuuksia ovat mielikuvituksellinen Kuparikäärö ja Salakirjoitettu fysionomia, joiden merkitys tehdään noviisillekin selväksi. Qumranista löytyi lisäksi apokryfisiä ja pseudepigrafisia tekstejä kuin myös myöhemmin kanonisoidun hepreankielisen Raamatun tekstejä, jotka osoittautuivat lähes 1000 vuotta vanhemmiksi kuin nykyraamattujen pohjana olevat masoreettiset tekstit. Raamattu osoittautui 1000 vuoden aikana huolellisesti kopioiduksi kirjakokoelmaksi.

Tekstien lukeminen ilman selityksiä olisi yhtä pitkästyttävää kuin Raamatun lukeminen pitkine sukuluetteloineen ja 3. Mooseksenkirjan lukeminen pikkutarkkoine sääntöineen. Lukemista hankaloittaa tai sitten helpottaa se, että osa tekstistä on turmeltuneena jäänyt pois. Tarpeettomaltakin näyttävä teksti palvelee kuinkin sitä tarkoitusta, että se valaisee Qumranin yhteisön luonnetta ”äärifundamentalistisena” liikkeenä, joka koki olevansa Jumalan valitsema pelastettujen seurakunta. Pelastusta ei ollut tämän lopunajallisen yhteisön ulkopuolella. Yhteisö oli saanut alkunsa 100-luvulla eaa. Vanhurskauden opettajaksi kutsutun hengellisen opettajan toiminnasta ja marttyyrikuolemasta. Kuolleen meren rannalle perustetun lahkon johtajina toimi puolestaan Viisauden opettajia.

Qumran ei ole kuin vajaan kolmenkymmenen km päässä Jerusalemista linnuntietä. Jerusalemista Jerikoon kulkee iso valtatie, joka tuo nykyisillä kulkuvälineillä nopeasti ja turvallisesti myös Kuolleen meren rantaan. On mahdollista käydä Pyhän maan matkan yhteydessä Qumranissa ja ottaa kaivauksissa paljastuneelta kukkulalta valokuva vastapäätä olevasta luolasta No. 4, josta on löytynyt suurin määrä käsikirjoituksia.

Etusivu    Kirja-arvioinnit