18. sunnuntai helluntaista 11.10.2020 (pöytälaatikkosaarna)

Mark. 12: 28-34

Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”
    Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.”

 

Poliittinen ja uskonnollinen keskustelu kuuluvat monissa kohtaamisissa kiellettyihin aiheisiin. Siihen on hyvä syy: kohtaaminen menee väittelemiseksi ja riitelemiseksi. Rauhanomaisen rupattelun tilalle tulee äänen kohottamista, otsan rypistymistä ja niskan punotusta, sitten kiivasta inttämistä ja oman kannan puolustamista. ”Sivistyneen” keskustelun sijasta omien näkökantojen puolustaminen johtaa polarisaatioon eli osapuolten erimielisyyksien etääntymiseen yhä kauemmas toisistaan. Lopputuloksena on, että kohtaaminen muuttuu kiivaaksi sanan säilien heiluttamiseksi, jossa puhutaan toinen toisensa päälle eikä halua edes kuulla, mitä vastapuolella on sanottavaa. Näin kävi poliittisessa keskustelussa Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden tapaamisessa. Keskustelun kannalta presidenttiehdokkaiden kohtaaminen oli epäonnistunut, mutta moni kuulija oli varmaan asennoitunut asiaan toisin. He odottivat seuraavansa mielenkiintoista viihdettä, jossa käsirysyn ehkäisee vain tietoisuus TV:n valvovasta silmästä.

Jeesus joutui usein juutalaisten uskonnon opettajien kanssa nokkapokkaan. Itse asiassa äsken luettua evankeliumia edelsi kiistakeskustelu, jossa Jeesukselle esitettiin vaikea kysymys kuolleiden ylösnousemuksesta. Kysyjien tarkoitus oli osoittaa, ettei Jeesuskaan osaa vastata näin visaiseen kysymykseen. Jeesuksen viisaan vastauksen kuullut lainopettaja antaa Jeesukselle tunnustuksen hyvästä vastauksesta. Hänkin haluaa esittää Jeesukselle kysymyksen. Siinä ei käy ilmi kiusaamistarkoitusta, mutta ehkä tämäkin on jonkinlainen koetus, jossa kysymyksellä voi testata, millainen Jeesus on miehiään. Lainopettaja oli aiheeseen hyvin perehtynyt. Kyllä hän itse tiesi vastauksen. Ja hän tiesi sen, että juutalaisilla lainopettajilla oli tapana luokitella käskyjä raskaampiin ja kevyempiin. He halusivat myös lain 613 käskyn ja kiellon keskittämistä lain ytimeen. Kuuluisa rabbi Hillel sanoi koko lain avautuvan periaatteesta: ”Älä tee toiselle sitä, mitä itse vihaat. Kaikki muu on vain tämän selitystä.” Tällaisesta lain keskittämisestä yhteen tai tai kahteen käskyyn ei ollut kysymys Jeesuksen ja lainopettajan keskustelussa, vaan siitä mikä yksin riittää Jumalan edessä ja lähimmäistensä kanssa elävälle ihmiselle, mikä siis korvaa koko lain eikä vain avaa ja selitä sitä.

Jeesus yhdisti kaksi käskyä rakkauden kaksoiskäskyksi. Jeesuksen vastaus on periytynyt kristilliseen kirkkoon, niin ettei se yllätä meitä. Olemmehan opetelleet sitä rippikoulusta alkaen. Mutta lainopettajalle vastaus saattoi olla yllätyksellinen. Yllätys on jo siinä, ettei ole vain yksi tärkeä käsky. Jos jättää toisen pois, niin silloin putoaa pohja pois myös siltä toiselta. Nämä kaksi käskyä kuuluvat yhteen. ”Tärkein” käsky sisältyi juutalaiseen uskontunnustukseen, jonka he lausuivat joka aamu (5. Moos 6:4-5): Jumala on yksi ja häntä on rakastettava koko sydämestään kaikella voimallaan. Jumalan totaalinen rakastaminen edellyttää myös lähimmäisen rakastamista. Ei voi rakastaa Jumalaa, ellei rakasta lähimmäistään eikä lähimmäistään rakastamatta Jumalaa. Jeesuksen opettama rakkauden kaksoiskäsky on ainutlaatuinen. Jeesus itse eli nämä kaksi asiaa todeksi. Hän kysyi aina Jumalan, Isän, tahtoa ja toimi sen mukaan. Hän osoitti myös laupeutta toisille ihmisille ja asettui erityisesti heikkojen, halveksittujen ja syrjittyjen puolelle. Kristilliselle kirkolle rakkauden kaksoiskäsky on ollut hyvin tärkeä. Se auttaa myös näkemään ”metsän puilta”, siis erottamaan käskyjen viidakosta sen oleellisen. Se perään kuuluttaa rakkautta. Kaikki käskyt jäävät toteuttamatta, jos puuttuu rakkaus. Jos on rakkaus, niin käskyjä ei enää tarvita. Jos rakastaa Jumalaa, niin noudattaa mielellään hänen tahtoaan. Rakkaus toimii myös aina lähimmäisen parhaaksi. Vaikkei olisi edes käskyä, rakastava keksii kyllä sen, miten eri tilanteissa voi ja tulee rakkautta osoittaa. Paavali sanoo asian selvästi: "Kristus on näet lain loppu" (Room. 10:4). Kirkkoisä Augustinus kiteytti tämä ajatuksen yhdeksi käskyksi: ”Rakasta ja tee sitten, mitä tahdot.”

Se on yllättävää, että juutalainen lainopettaja hyväksyi Jeesuksen vastauksen. Virallisen juutalaisen laintulkinnan mukaan uskonnossa oli kolme tärkeää kohtaa, laki, uhrimenot ja laupeuden teot. Lainopettaja kuitenkin katsoi, että rakkauden osoittaminen on enemmän kuin kaikki uhrimenot. Hän yhtyi profeetta Hoosean välittämään Jumalan ilmoitukseen Jumalan tahdosta: ”armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja” (Hoosea 6:6). Jeesus ei kuitenkaan yhtynyt täysin lainopettajaan. Hän ei sanonut, että lainopettaja oli Jumalan valtakunnassa sisällä, vaan että hän ei ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kuinka Jeesus voi sulkea hänet Jumalan valtakunnan portille ulkopuoliseksi? Koska Jumalan valtakuntaa ei voi erottaa Jeesuksen persoonasta. Nykyäänkin on monia ihmisiä, jotka sanovat: ”Kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mihin sitä Jeesusta tarvitaan?” Jumala jää kaukaiseksi ilman Jeesusta. Jeesuksen persoonassa hän on tullut keskellemme. Hän on opettanut meitä tuntemaan Jumalaa. Kristillinen seurakunta uskoo, että hän on Jumaluuden persoona, joka on lunastanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Siinä on uskomme perusta.

 Etusivu    Helluntaijakso