Valvomisen sunnuntai

Puhe Liisa Häkkisen matkaan siunaamisessa Lappeenrannan kirkossa 15.11.98 klo 10

 

Millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa - tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaankappaleet sulamaan kuumuudesta! (2 Piet. 3: 11-12)

 

Liisa Hyvä

 

Olet ties monennettako kertaa lähdössä lähetystyöhön Keski-Aasiaan tutuille, mutta aina rauhattomille asuinsijoille. Kotiseurakunnallasi on tänään ilo ja onni olla siunaamassa ja saattamassa sinua matkaan. Yhteisessä esirukouksessamme sinua ei ehkä ole nimeltä mainiten usein muistettu, mutta sitä useammin rukous lähetystyöntekijöiden puolesta on sisältänyt myös sinut ja monet ovat mielessään ajatelleet sinua, niin uskon.

Siteerasin edellä melko harvoin käytettyä raamatunkirjaa, joka on tekstivaihtoehtona 1. vuosikerran mukaan. Tässä raamatunkohdassa on se erikoisuus, että se mainitsee Jumalan päivän tulon jouduttamisesta. Usein on ymmärretty, että lähetystyö jouduttaa Herran päivän tuloa. Siihen on varmaan antanut aihetta Matteuksen evankeliumin lopussa oleva maininta, että valtakunnan evankeliumi pitää ensin saarnattaman kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu. Kaikkien ihmisten on saatava mahdollisuus oppia tuntemaan Kristus ja hänen rakkautensa ennen kuin loppu tulee. Jumala on kärsivällinen ja pitkämielinen eikä halua kenenkään hukkuvan. Sitä varten tarvitaan lähetystyötä.

Toinen tapa, jolla voinemme jouduttaa Jumalan valtakunnan tulemista, on rukous. Herran opettamassa rukouksessa se on tiivistetty sanaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi”. Jumalan valtakunta tulee ainakin sinne, missä rukoilija pyytää Jumalan valtakunnan tulemista. Rukous on siinä mielessä tärkeä muistettava asia, että Jumalan valtakunta ei leviä joutuisammin tehokkaalla ihmistyöllä, ei edes humanitaarisella toiminnalla, koska se on syvästi hengellinen asia, vaan rukouksella.

Ehkä Pietarinkirjeen kirjoittajaa lähinnä oleva ajatus on Jumalan valtakunnan tulon jouduttaminen katumuksella ja kuuliaisuudella. Juutalaiset rabbitkin opettivat, että kansan synnit viivyttävät Messiaan tuloa. Jos juutalaiset katuisivat edes yhden päivän, Messias tulisi. Toisen sanonnan mukaan: Jos Israel pitäisi tunnollisesti lain edes yhden päivän, Messias tulisi. Katumuksella ja kuuliaisuudella ihminen avaa sydämensä Kunnian kuninkaalle käydä sisälle. Kääntäen sanoen sydämemme kylmyys ja tottelemattomuus viivyttää Kristuksen tuloa.

Näillä kaikilla tavoilla, lähetystyötä tekemällä, rukouksella ja kuuliaisuudella, sinä olet jouduttamassa Jumalan valtakunnan tuloa. Näillä kaikilla tavoilla mekin voimme lähettävänä seurakuntana jouduttaa Jumalan valtakunnan tuloa.  Lähtijä ja lähettäjät ovat aika pitkälti samassa veneessä. Tarvitsemme toisiamme. Työtapammekin ovat pitkälti yhtenevät - toivottavasti.