Lappeenrannan kirkko 1.2.04

 

4. sunnuntai loppiaisesta

Evankeliumi: Matt. 8: 23-27

Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Herra, pelasta meidät! Me hukumme.» »Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?» Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: »Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.»

 

On ihmisiä, jotka odottavat papeilta voimakkaita herätyssaarnoja. Ajatellaan, että kansan välinpitämättömyys, suruttomuuden uni, johtuu siitä, ettei ole ollut tarpeeksi koskettavia/ankaria herätyssaarnoja, ei tarpeeksi voimakasta julistusta. Tämän sunnuntain evankeliumi kertoo siitä, että elämä kyllä herättää ihmistä ja järkyttää, panee etsimään Jumalan apua. Ei tarvitse yrittää ketään ihmiskonstein herätellä, ei tarvitse pelotella eikä uhkailla. Jumala itse pitää huolen siitä, että häntä etsitään. Elämään nimittäin sisältyy paljon järkytyksiä ja kärsimystä, jopa sellaista kärsimystä, jolle ei löydy inhimillistä syytä eikä selitystä. Tässä on kysymys Jumalan yleisestä ilmoituksesta. Jumala ilmoittaa itsensä mm. elämän kohtaloissa.

Christ in the Storm on the Lake of Galilee, Rembrandt, 1633. Olga's Gallery.

http://www.abcgallery.com/R/rembrandt/rembrandt99.html

Evankeliumissa kerrottiin ihmisten joutuneen merihätään. Yhä tänä päivänä luonnonvoimat voivat olla niin järkyttäviä, että tulee tarve rukoilla Jumalan apua. Myrskyn vastapainoksi on syytä todeta, että luonto voi puhutella kauneudellaankin. Joku saattaa kokea senkin väkevänä Jumalan puhutteluna. Luonnon kauneus julistaa Luojansa suuruutta. Eräs mies kertoi kokeneensa Norjan matkalla näkemänsä jylhyyden Jumalan puhutteluna. Hänelle tuli mieleen Raamatun sana: ”Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: langetkaa meidän päällemme ja kukkuloille: peittäkää meidät.” Tällaisia maanvyörymiä on Norjassa sattunut usein. Sana, joka päivän evankeliumissa on käännetty myrskyksi, seismos, tarkoittaa myös maanjäristystä. Elämän myrskyt ja maanjäristykset herättelevät ihmistä etsimään apua ylhäältä, korkeammasta kädestä.

Herätyssaarnaajan huutokin voi olla kuin hyttysen ininää verrattuna Jumalan väkevää puhuttelua elämää ravistelevassa koettelemuksessa, joka voi kirjaimellisesti olla myrskyä ja maanjäristystä, mutta useimmiten kai on sairautta.

Lukiessani uskoontulemistarinoita olen kiinnittänyt huomiota siihen, että harvan usko syntyy jonkun julistajan palavasta puheesta, mikä saa aikaan kääntymyksen. Silloinkin, kun julistajalla on jotain osuutta tapahtumasarjaan, niin enemmänkin se on jo kypsän hedelmän korjaamista. Elämän myrskyssä ahdinkoon ja kiipeliin joutunut ihminen etsii Jumalan apua ongelmiinsa. Ehkä muut keinot ovat jo lopussa. Jumalaan turvaudutaan usein äärimmäisessä hädässä. Epäuskoinen ihminen tavallisesti rukoilee – tai ei rukoile, vaan – toivoo hartaasti, ettei vain joutuisi niin elämässään niin suureen ahdinkoon, että pitää ihan Jumalan apuun turvautua. Mieluiten hän toivoisi pärjäävänsä elämässään kokonaan ilman Jumalaa, omin avuin. Hän kokee Jumalaan turvautumisen onnettomaksi asian tilaksi. Jotain täytyy olla vialla ja hullusti, kun pitää nöyrtyä turvautumaan Jumalaan. Uskovan ihmisen kokemus samasta asiasta on ihan päinvastainen. Ei siinä ole mitään onnetonta, että turvautuu Jumalaan. Vaikkei olisi hätääkään, Jumalan apuun turvautuminen ja hänen suojeluksensa pyytäminen on normaalia elämänmenoa. Uskova rukoille myös, kuten Herran rukouksessa on ilmaistu: äläkä saata meitä kiusaukseen., mikä tarkoittaa: älä saata minua sellaiseen koettelemukseen, että luopuisin uskosta. Älä saata minua ahdinkoon, niin tukalaan tilanteeseen, onnettomuuteen tai sairauteen, että uskoni hyvään johdatukseesi alkaa horjua ja luovun uskosta sekä kiroan Jumalan nimeä. Kun epäuskoinen siis toivoo, ettei vain joutuisi ahdinkoon, joka pakottaa uskoon, niin uskova pyytää, ettei joutuisi ahdinkoon, joka saa luopumaan uskosta.

Elämän koettelemus, sairaus, onnettomuus ja läheisen kuolema ovat niitä elämän myrskyjä, joissa meitä herätellään ja ravistellaan. Ne ovat kaksiteräisiä koettelemuksia. Ne voivat saada uskomaan, mutta myös epäilemään. Ymmärrän senkin, että uskovan usko alkaa horjua koettelemuksessa. Onhan hänen uskonsa ollut paljolti luottamusta Jumalan varjelukseen, ettei Jumala omaansa hylkää eikä jätä, vaan varjelee kaikesta pahasta. Tämän päivän otsikko kirkkokäsikirjassa on: ”Jeesus auttaa hädässä.” Entäs kun joskus apua ei tule. Upotaan kuin Estoniassa olleet ruotsalaiset raamattukoululaiset. Uskovan ahdinkoa voi lisätä opetus, että uskova säästyy sairauksiltakin, kun on tarpeeksi vahva usko. Silloin koettelemuksen hetkenä kokee tulleensa Jumalan hylkäämäksi. Vaikka ei koettelemus sitä tarkoita, mutta jos opetetaan, että sitä se tarkoittaa, niin silloin luulee niin. Tällaisen opetuksen varaan rakennettu usko on väärällä perustalla. Siihen sisältyy liikaa luottamusta oman uskon voimaan ja oikeassa olemiseen. Oikea johtopäätös koettelemuksista olisi, että luopuu omatekoisista kainalosauvoista, joilla vielä yrittää pönkittää omaa hurskauttaan. Kun omat sauvat ja tuet otetaan pois, silloin on luovuttava omista hurskaista fraaseista ja muusta tekopyhyydestä; uskovankin on tunnustettava oma jumalattomuutensa ja heikkoutensa. Sen jälkeen alkaa Jumalan mahdollisuus tulla elämän ainoaksi turvaksi.

Kaiken kaikkiaan: elämä on meri. Nuoruudessa ollaan vielä pahimmilta tuulilta suojassa, useimmat, ei kaukana ulapoilla. Muutamat ihmiset haluavat jo nuorena mahdollisimman pian kokea kaikki; he kiiruhtavat elämänsä pursilla kokka kohisten kaukaisille merille. Elämän merellä nopeus voi johtaa tuhoon. Elämän merenkulkua olisi hyvä harjoitella hitaasti suojatussa ympäristössä. Mutta nuori ei varoituksista tykkää. Ylimielisemmin vain lisää vauhtia. Sitten tulee niin suuri hyöky, että pienin pursi uhkaa upota ja purjehtija hätääntyy. Sisimmästä kohoaa tuskanhuuto: ”Herra, auta”, tai yleisemmin: ”Jumala, jos olet olemassa, niin auta nyt sitten minua.” Hätäparannusta voidaan moittia lyhytikäiseksi. Siitä pieni tarina: Eräs mies kehui jumalattomuudellaan, ettei hän usko mihinkään eikä tarvitse Jumalan apua. Kerran hän kuitenkin joutui matkallaan virtaan ja oli hukkumaisillaan. Silloin hän rukoili: ”Auta hyvä Jumala ja pelasta minut.” Ja niin hän sai kuin saikin kiinni risusta, joka oli kyllin vahva kestääkseen miehen painon, ja tämä alkoi olla jo kuivalla maalla. Nyt miehen sisu taas terästäytyi: ”Kyllä minä olisin selviytynyt tästä ominkin voimin.” Mutta miten ollakaan; oksa petti ja mies putosi uudelleen virtaan. Nyt tuli hätä jälleen: ”Hyvä Jumala., etkö sinä nyt leikkiä ymmärrä!”

Näin on myös elämässä. Hätätilanteessa käydään kauppaa Jumalan kanssa, mutta kun päästään kuiville niin kauppasopimus puretaan. Tämä ajatus perustuu käsitykselle, että jos Jumala on elämän purren ohjaimissa, niin elämä on yksitoikkoista ja ikävää. Kristityn kokemus on toisenlainen: usko Jumalaan on elämää kantava voima, niin myötä- kuin vastoinkäymisissäkin. Minä en kuulu siihen joukkoon, joka olisi lähtenyt uskon tielle elämän myrskyjen ahdistamana, vaan joka tunsin kyllä houkutusta lähteä myrskyihin, kun en muusta tiennytkään. Viehätyin kristittyjen nuorten seuraan ja silloin tajusin, mikä saa heidät niin iloisiksi ja luottavaisiksi: he ovat samassa veneessä Jeesuksen kanssa. Olen tutustunut Jeesukseen seurakunnasta käsin. Astuin seurakuntalaivaan ja huomasin, että tämä on turvallinen pursi: Herra itse ohjaa ja häneen uskovat ovat miehistönä. Mastona on risti, purjeina evankelinen usko, ja Pyhä Henki kuljettaa sitä. Jumalan sana on tällä purrella kompassina, toivo ankkurina ja Jumalan uskollisuus pohjana, johon ankkuri tarttuu.

Sinä elämän myrskyissä hätään joutunut ystävä, etsi Jumala avuksesi. Jos kylmä suru läheisesi kuoleman johdosta on tehnyt sinut toivottomaksi, anna Jeesuksen tuoda sinulle lohdutusta ja tyyneyttä. Jos sairauden ja kärsimyksen kuuma aalto on pyyhkäissyt ylitsesi, löydä rauha ja turva Kristuksen läsnäolosta. Kun epäilyksen myrskyt yrittävät irrottaa sinut uskon lujalta perustalta, huomaa tukeva pohja Jeesuksen läsnäolosta. Kun avioero on saanut sinut tuntemaan itsesi hylätyksi ja riistänyt omanarvontuntosi, huomaa, että Herra ei ole sinua hylännyt eikä jätä. Jumalan seurakunnassa kaikuu Herran sana: Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.